PEDRO FIGARI

www.pedrofigari.com

sitio web de Fernando Saavedra Faget

HOME

fernandosaavedra@pedrofigari.com - figarisaavedra@hotmail.com

 

X - BOCHADORES

BOWLERS

 

X-01El problema 26x50

X-02Bolada difícil 33x40

X-03Veleidades 33x40

X-04Bochadores 35x50

X-05Bochadores40x33

X-06Mientras la bocha rueda 26x50

X-07El último partido 35x50

X-08Comprobando 33x40

X-09Bochadores 50x70

X-10Bochadores(midiendo) 50x70

X-11Un caso difícil 50x69

X-12Bochadores 33x39